EPOS

  • EPOS 10

    EPOS 10 opremljen je RS 232 serijskim izlazom za povezivanje s GPS-GPRS modulom u cilju praćenja i slanja svih podataka o radu jedinice zimske službe u bazu. Više…

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting