Ostalo

Društvo RASCO d.o.o. dana 28.04.2017. godine objavljuje izmjenu dokumentacije za nadmetanje.

08 Izmjena Dokumentacije za nadmetanje

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 13.04.2017. godine objavljuje postupak nabave za implementaciju i integraciju CRM sustava.

Natječajna dokumentacija:

00 Obavijest o nabavi Rasco d.o.o.

01 Dokumentacija za nadmetanje Rasco d.o.o.

02 PRILOG A Prijavni list

03 PRILOG I Ponudbeni list

04 PRILOG II Izjava o nekažnjavanju

05 PRILOG III Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije

06 PRILOG IV Tehničke specifikacije RASCO Final

07 PRILOG V Troškovnik

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting