ARMS_0

ARMS

ARMS – Advanced Road Management System je univerzalni informatičko – telekomunikacijski sustav čije su sastavnice oprema i programska rješenja za upravljanje, optimizaciju i nadzor izvršenih radova (u transportu, održavanju prometnica itd.)

ARMS je univerzalni informacijsko-telekomunikacijski sustav koji omogućava:
• nadzor nad utroškom svih resursa (gorivo, materijal, radni sati…)
• vođenje čistih i nepromjenjivih zapisa o svim utrošenim resursima i podacima o aktivnostima u procesu transporta roba, održavanja cesta…
• pravovaljano i pravovremeno donošenje odluka
• pomoć pri donošenju odluka
• udaljeno i centralizirano upravljanje radovima
• smanjenje potrošnje goriva kroz optimizaciju radova, smanjenje količine utrošenog materijala, optimizaciju radnih sati operatera

Pomoću ARMS-a objavljuju se obavijesti na elektronskim znakovima na cestama automatskim slanjem podataka o operacijama održavanja cesta ITS sustavu. Putem ARMS-a i automobilskih GPS uređaja obavještavaju se korisnici o stanju cesta i operacijama na cestama što im omogućuje sigurniju i lagodniju vožnju.

ARMS se sastoji od sklopovskog i programskog dijela u dvije izvedbe – jednostavna i napredna. Osnovna verzija omogućuje prikupljanje podataka i njihov pregled na web aplikaciji u realnom vremenu ili iz arhive. Napredna verzija omogućuje prikupljanje podataka i kreiranja operativnih planova na temelju programskih rješenja za optimizaciju procesa, sukladno specifičnim zahtjevima korisnika.

Osnova sustava je modularnost. Korisnik može početi samo osnovnim programskim rješenjem, te s vremenom nadograđivati sve do naprednog ARMS-a koji uključuje podršku pri odlučivanju. Sustav je moguće nadograditi i s drugim informatičko – telekomunikacijskim sustavima, ukoliko su izvedeni u otvorenom komunikacijskom protokolu (npr. RWIS).

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting