IRI: Battery modules and chargers 1_63

IRI: Battery modules and chargers 1_63

Društvo RASCO d.o.o. dana 14.11.2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Moduli baterija i punjači 1. Evidencijski broj nabave: 63-11.19.

Company RASCO d.o.o. on 14.11.2019. announces the Procurement notice and Tender documentation. Procurement title: Battery modules and chargers 1. Procurement record number: 63-11.19.

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_63
  2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_63
  3. Prilog_1_2_nabava_63
  4. Annex_1_2_procurement_63
  5. RASCO 01

Latest Posts

IRI: Vehicle elements, part 6: for electric vehicle_86

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.11.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Elementi vozila, 6. dio: za elektro vozilo Evidencijski broj nabave: 86-11.20 Company RASCO d.o.o. on 20th November 2020 announces the Procurement notice...

IRI: Hydraulic and electronic systems – electric 1_17

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.10.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Hidraulički i elektronički sustavi – elektro 1 Evidencijski broj nabave: 17-10.20 Company RASCO d.o.o. on 20th October 2020 announces the Procurement...

Subscribe to our newsletter