IRI: Electrical drive motors with additional equipment 2_87

IRI: Electrical drive motors with additional equipment 2_87

Društvo RASCO d.o.o. dana 17.03.2020. godine objavljuje Obavijest o izmjeni, Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje u postupku nabave evidencijskog broja: 87-02.20, naziva: Pogonski električni motori s dodatnom opremom 2.

Company RASCO d.o.o. on 17.03.2020. announces the Modification Notice, Procurement notice nad Tender Documentation in the process of procurement of the record number: 87-02.20. Procurement title: Electrical drive motors with additional equipment 2.

  1. Obavijest o izmjeni_Modification Notice_87
  2. Obavijest o nabavi_Procurement notice_87 – 1 izmjena
  3. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_87 – 1 izmjena

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 25.02.2020. godine objavljuje Obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Pogonski električni motori s dodatnom opremom 2. Evidencijski broj nabave: 87-02.20.

Company RASCO d.o.o. on 25.02.2020. announces the Procurement notice and Tender documentation. Procurement title: Electrical drive motors with additional equipment 2. Procurement record number: 87-02.20.

01 Obavijest o nabavi_Procurement notice_87

02 Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_87

Prilog 1 2_nabava_87_1

Prilog 1 2_nabava_87_2

Prilog 1 2_nabava_87_3

Prilog 1 2_nabava_87_4

Annex 12_procurement_87_1

Annex 1 2_procurement_87_2

Annex 1 2_procurement_87_3

Annex 1 2_procurement_87_4

Latest Posts

IRI: Vehicle elements, part 6: for electric vehicle_86

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.11.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Elementi vozila, 6. dio: za elektro vozilo Evidencijski broj nabave: 86-11.20 Company RASCO d.o.o. on 20th November 2020 announces the Procurement notice...

IRI: Hydraulic and electronic systems – electric 1_17

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.10.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Hidraulički i elektronički sustavi – elektro 1 Evidencijski broj nabave: 17-10.20 Company RASCO d.o.o. on 20th October 2020 announces the Procurement...

Subscribe to our newsletter