IRI: Electrical drive motors with additional equipment -_62

IRI: Electrical drive motors with additional equipment -_62

Društvo RASCO d.o.o. dana 14.11.2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Pogonski električni motori s dodatnom opremom 1. Evidencijski broj nabave: 62-11.19.

Company RASCO d.o.o. on 14.11.2019. announces the Procurement notice and Tender documentation. Procurement title: Electrical drive motors with additional equipment 1. Procurement record number: 62-11.19.

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_62
  2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_62
  3. Prilog 1, 2_nabava_62
  4. Annex 1, 2_procurement_62

Latest Posts

General conditions of purchase

General Conditions of Purchase of the RASCO d.o.o. company apply to the following business relations: Procurement of Raw materials and materials, Procurement of components and assemblies, Procurement of trade goods, Procurement of consumables, Procurement of all...

IRI: Prilagodba Battery Management sustava – 95

Društvo RASCO d.o.o. dana 15.12.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Prilagodba Battery Management sustava - 95 Evidencijski broj nabave: 95-12.21 Obavijest o nabavi Dokumentacija za nadmetanje...

Subscribe to our newsletter