IRI: Electrical drive motors with additional equipment -_62

IRI: Electrical drive motors with additional equipment -_62

Društvo RASCO d.o.o. dana 14.11.2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Pogonski električni motori s dodatnom opremom 1. Evidencijski broj nabave: 62-11.19.

Company RASCO d.o.o. on 14.11.2019. announces the Procurement notice and Tender documentation. Procurement title: Electrical drive motors with additional equipment 1. Procurement record number: 62-11.19.

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_62
  2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_62
  3. Prilog 1, 2_nabava_62
  4. Annex 1, 2_procurement_62

Latest Posts

IRI: Vehicle elements, part 6: for electric vehicle_86

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.11.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Elementi vozila, 6. dio: za elektro vozilo Evidencijski broj nabave: 86-11.20 Company RASCO d.o.o. on 20th November 2020 announces the Procurement notice...

IRI: Hydraulic and electronic systems – electric 1_17

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.10.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Hidraulički i elektronički sustavi – elektro 1 Evidencijski broj nabave: 17-10.20 Company RASCO d.o.o. on 20th October 2020 announces the Procurement...

Subscribe to our newsletter