IRI: Garbage container system with all required elements, 3rd part_36

IRI: Garbage container system with all required elements, 3rd part_36

Društvo RASCO d.o.o. dana 07.05.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju.

Naziv nabave: Sustav spremnika prašine sa svim potrebnim elementima, 3. dio.

Evidencijski broj nabave: 36-05.20.

Company RASCO d.o.o. on 7th May 2020 announces the Procurement notice and Tender documentation.

Procurement title: Garbage container system with all required elements, 3rd part.

Procurement record number: 36-05.20.

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_36
  2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender documentation_36
  3. Prilog 1, 2_nabava_36
  4. Annex 1,2_procurement_36

 

Latest Posts

IRI: Battery modules_93

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.07.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Moduli baterija_93 Evidencijski broj nabave: 93-07.21 Company RASCO d.o.o. on 20th July 2021 announces the Procurement notice and Tender...

Subscribe to our newsletter