IRI: Hydraulic and electronic systems – electric 1_17

IRI: Hydraulic and electronic systems – electric 1_17

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.10.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Naziv nabave: Hidraulički i elektronički sustavi – elektro 1

Evidencijski broj nabave: 17-10.20

Company RASCO d.o.o. on 20th October 2020 announces the Procurement notice and Tender documentation.

Procurement title: Hydraulic and electronic systems – electric 1

Procurement record number: 17-10.20

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_17
  2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_17
  3. Prilog 1, 2_nabava_17_1
  4. Annex 1,2_procurement_17_1
  5. Prilog 1, 2_nabava_17_2
  6. Annex 1,2_procurement_17_2

Latest Posts

IRI: Battery modules_93

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.07.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Moduli baterija_93 Evidencijski broj nabave: 93-07.21 Company RASCO d.o.o. on 20th July 2021 announces the Procurement notice and Tender...

Subscribe to our newsletter