IRI: Vehicle cooling system 1_64

IRI: Vehicle cooling system 1_64

Društvo RASCO d.o.o. dana 07.05.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju.

Naziv nabave: Rashladni sustav vozila 1.

Evidencijski broj nabave: 64-05.20.

Company RASCO d.o.o. on 7th May 2020 announces the Procurement notice and Tender documentation.

Procurement title: Vehicle cooling system 1.

Procurement record number: 64-05.20.

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_64
  2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_64
  3. Prilog 1, 2_nabava_64
  4. Annex 1,2_procurement_64

Latest Posts

IRI: Vehicle elements, part 6: for electric vehicle_86

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.11.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Elementi vozila, 6. dio: za elektro vozilo Evidencijski broj nabave: 86-11.20 Company RASCO d.o.o. on 20th November 2020 announces the Procurement notice...

IRI: Hydraulic and electronic systems – electric 1_17

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.10.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Hidraulički i elektronički sustavi – elektro 1 Evidencijski broj nabave: 17-10.20 Company RASCO d.o.o. on 20th October 2020 announces the Procurement...

Subscribe to our newsletter