IRI: Vehicle elements, 3. part

IRI: Vehicle elements, 3. part

Društvo RASCO d.o.o. dana 18.12.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Elementi vozila, 3. dio. Evidencijski broj nabave: 28-02.19.

Company RASCO d.o.o. on 18.12.2018. announces the Procurement notice and Tender documentation. Procurement title: Vehicle elements, 3. part. Procurement record number: 28-02.19.

Obavijest o nabavi_Procurement notice_28

Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_28

GRUPA_LOT 1_28

GRUPA_LOT 2_28

GRUPA_LOT 3_28

Latest Posts

Subscribe to our newsletter