IRI: Elementi vozila, 6. dio: za elektro vozilo_86

IRI: Elementi vozila, 6. dio: za elektro vozilo_86

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.11.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Naziv nabave: Elementi vozila, 6. dio: za elektro vozilo

Evidencijski broj nabave: 86-11.20

Company RASCO d.o.o. on 20th November 2020 announces the Procurement notice and Tender documentation.

Procurement title: Vehicle elements, part 6: for electric vehicle

Procurement record number: 86-11.20

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_86
  2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender documentation_86
  3. Prilog 1, 2_nabava_86_grupa 1
  4. Annex 1,2_procurement_86_lot 1
  5. Prilog 1, 2_nabava_86_grupa 2
  6. Annex 1,2_procurement_86_lot 2

 

Najnoviji članci

Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose: Nabavu sirovina i materijala, Nabavu komponenata i sklopova, Nabavu trgovačke robe, Nabavu potrošnog materijala, Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi...

Pretplatite se na naš newsletter