IRI: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa 2_91

IRI: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa 2_91

Društvo RASCO d.o.o. dana 12.05.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Naziv nabave: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa 2

Evidencijski broj nabave: 91-05.21

Company RASCO d.o.o. on 12th May 2021 announces the Procurement notice and Tender documentation.

Procurement title:  Homologation for vehicle with electro-battery drive: battery pack test 2_91

Procurement record number: 91-05.21

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_91
  2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender documentation_91
  3. Prilog 1_2_nabava 91
  4. Annex 1_2_procurement 91

Najnoviji članci

Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose: Nabavu sirovina i materijala, Nabavu komponenata i sklopova, Nabavu trgovačke robe, Nabavu potrošnog materijala, Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi...

Pretplatite se na naš newsletter