IRI: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa_55

IRI: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa_55

Društvo RASCO d.o.o. dana 26.06.2020. godine objavljuje Obavijest o poništenju postupka nabave.

Naziv nabave: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa

Evidencijski broj nabave: 55-06.20

Company RASCO d.o.o. on 26th June 2020 announces the Notice of cancellation of the procurement procedure.

Procurement title: Homologation for vehicle with electro-battery drive: battery pack test

Procurement record number: 55-06.20

Obavijest o poništenju_Notice of cancellation_55

Odluka o poništenju_Annulment decision_55

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 05.06.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Naziv nabave: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa.

Evidencijski broj nabave: 55-06.20.

Company RASCO d.o.o. on 5th June 2020 announces the Procurement notice and Tender documentation.

Procurement title: Homologation for vehicle with electro-battery drive: battery pack test.

Procurement record number: 55-06.20.

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_55
  2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender documentation_55
  3. Prilog 1_2_nabava_55
  4. Annex 1_2_procurement_55

Najnoviji članci

Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose: Nabavu sirovina i materijala, Nabavu komponenata i sklopova, Nabavu trgovačke robe, Nabavu potrošnog materijala, Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi...

Pretplatite se na naš newsletter