IRI: Moduli baterija i punjači 1_63

IRI: Moduli baterija i punjači 1_63

Društvo RASCO d.o.o. dana 14.11.2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Moduli baterija i punjači 1. Evidencijski broj nabave: 63-11.19.

Company RASCO d.o.o. on 14.11.2019. announces the Procurement notice and Tender documentation. Procurement title: Battery modules and chargers 1. Procurement record number: 63-11.19.

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_63
  2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_63
  3. Prilog_1_2_nabava_63
  4. Annex_1_2_procurement_63
  5. RASCO 01

Najnoviji članci

Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose: Nabavu sirovina i materijala, Nabavu komponenata i sklopova, Nabavu trgovačke robe, Nabavu potrošnog materijala, Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi...

Pretplatite se na naš newsletter