IRI: Moduli baterija i punjači 2_66

IRI: Moduli baterija i punjači 2_66

Društvo RASCO d.o.o. dana 25.06.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Naziv nabave: Moduli baterija i punjači 2.

Evidencijski broj nabave: 66-06.20.

Company RASCO d.o.o. on 25th June 2020 announces the Procurement notice and Tender documentation.

Procurement title: Battery modules and charges 2.

Procurement record number: 66-06.20.

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_66
  2. Dok. za nadmetanje_Tender documentation_66
  3. Prilog_1_2_nabava_66
  4. Annex_1_2_procurement_66
  5. RASCO 01

Najnoviji članci

Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose: Nabavu sirovina i materijala, Nabavu komponenata i sklopova, Nabavu trgovačke robe, Nabavu potrošnog materijala, Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi...

Pretplatite se na naš newsletter