IRI: Prilagodba Battery Management sustava – 95

IRI: Prilagodba Battery Management sustava – 95

Društvo RASCO d.o.o. dana 15.12.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Naziv nabave: Prilagodba Battery Management sustava – 95

Evidencijski broj nabave: 95-12.21

  1. Obavijest o nabavi
  2. Dokumentacija za nadmetanje
  3. Prilog_1_2

Najnoviji članci

Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose: Nabavu sirovina i materijala, Nabavu komponenata i sklopova, Nabavu trgovačke robe, Nabavu potrošnog materijala, Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi...

Pretplatite se na naš newsletter