IRI: Zaštita patenta i industrijskog dizajna_59

IRI: Zaštita patenta i industrijskog dizajna_59

Društvo RASCO d.o.o. dana 22.07.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Naziv nabave: Zaštita patenata i industrijskog dizajna

Evidencijski broj nabave: 59-07.20

  1. Obavijest o nabavi_59
  2. Dokumentacija za nadmetanje_59
  3. Prilog 1 Ponudbeni list_59
  4. Prilog 2 Izjava o tehničkoj sposobnosti_59
  5. Prilog 3 Opis predmeta nabave_59

Najnoviji članci

Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose: Nabavu sirovina i materijala, Nabavu komponenata i sklopova, Nabavu trgovačke robe, Nabavu potrošnog materijala, Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi...

Pretplatite se na naš newsletter