OIE: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke RASCO d.o.o.

OIE: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke RASCO d.o.o.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke Rasco d.o.o.

 Provedba projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke Rasco d.o.o.“  započela je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, Referentna oznaka Poziva: KK.04.1.1.01, kojeg provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Nositelj projekta:                                            RASCO d.o.o

Ukupna vrijednost projekta                         3.651.928,37 kn

EU udio u financiranju projekta:                   2.601.560,98 kn

Razdoblje provedbe:                                      22.12.2017. – 31.12.2020.

Kontakt osoba za više informacija:               Ružica Petričec Fabijanec, direktor financija, rpetricec@rasco.hr

Svrha projekta je provesti mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu poduzeća Rasco d.o.o. kroz uspostavu novog sustava integrirane sunčane fotonaponske (FN) elektrane te zamjenom rasvjete učinkovitijom LED rasvjetom.

Projekt će doprinositi promicanju održivog razvoja i zaštite okoliša za vrijeme samog trajanja projekta i učincima nakon realizacije projektnih aktivnosti.

U sklopu projekta izvršene su aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije čime je generirana dokumentacijska osnova za proces evaluacije projektnog prijedloga, odnosno osigurana je podloga za realizaciju EU sufinanciranja projektnog prijedloga. Kroz aktivnosti upravljanja projektom i administracije osigurava se uspješno upravljanje projektom i provedba postupaka nabave sukladno pravilima i procedurama provedbe EU projekata. Uspostavom novog sustava integrirane sunčane fotonaponske (FN) elektrane te zamjenom rasvjete učinkovitijom LED rasvjetom predviđaju se znatne uštede u isporučenoj energiji na razini projektne cjeline proizvodnog pogona u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Provedbom mjera promidžbe i vidljivost ojačat će se vidljivost poduzeća i diseminirati rezultati projekta.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.g.

 Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

http://www.strukturnifondovi.hr/

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost RASCO d.o.o.

Najnoviji članci

IRI: Prilagodba Battery Management sustava – 95

Društvo RASCO d.o.o. dana 15.12.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Prilagodba Battery Management sustava - 95 Evidencijski broj nabave: 95-12.21 Obavijest o nabavi Dokumentacija za nadmetanje...

Pretplatite se na naš newsletter