KOMBI

KOMBI

Snježni plug namijenjen ugradnji na radne strojeve

Snježni plug KOMBI namijenjen je uklanjanju snijega s neravnih cesta u ruralnim područjima te na nepristupačnim terenima lako dostupnim radnim strojevima. Idealan je za čišćenje pristupa snijegom zametenih farmi, udaljenih gospodarskih domaćinstva, šumskih putova i sličnih neravnih terena.

KOMBI lako prelazi prepreke zahvaljujući višesegmentnim krilima, koja se prilikom nailaska na prepreku podižu i preskaču prepreke prateći konfiguraciju terena. Ova karakteristika pluga posebno dolazi do izražaja na neravnim terenima poput putova u šumama, na planinama ili farmama. Plug se jednostavno i brzo ugrađuje na prednje prihvate radnih strojeva pretvarajući ih u učinkovite strojeve zimske službe pogodne za širok raspon uporabe.

Karakteristike

kombi_prihvatni_sustav

Omogućava vezu snježnog pluga s vozilom na nekoliko načina – različitim tipovima prihvatnih ploča za radna vozila.

mosor_pk_pogon

Snježni plug može biti pogonjen ugrađenih elektrohidrauličkim agregatom (EHAG) ili hidraulikom vozila na koje je ugrađen. EHAG je jednostavno rješenje za ugradnju pluga na vozila bez hidrauličke instalacije dok su RASCO hidraulike jednostavna i pouzdana rješenja za pokretanje snježnih plugova.

kombi_ugradnja

Širok spektar nadogradnji plugova namijenjen za različite tipove vozila. Nadogradnje mogu biti u obliku prednjih i bočnih prihvatnih ploča, hidrauličkih nadogradnji te nadogradnji elektroinstalacija vozila.

kombi_nozevi

Na plug se po izboru mogu ugraditi čelični, poliuretanski, kombi ili gumeni noževi.

Galerija

DISTRIBUTERI

Pretplatite se na naš newsletter