MMS

MMS

Uređaj za miješanje sredstva za mokro i tekuće posipanje

MMS je uređaj za pripremu otopine (CaCl2, NaCl, MgCl2, urea) za mokro ili tekuće posipanje prometnica. Omogućava otapanje materijala za posipanje stvaranjem vrtloga unutar spremnika korištenjem pumpe visokog protoka. Pumpa automatski miješa tekućinu, a kada je postignuta željena koncentracija otopine ista pumpa se koristiti za punjenje posipača ili za prebacivanje pripremljene otopine u dodatne spremnike.

Dodatni spremnici mogu biti zapremine do 50.000 litara, te mogu biti opremljeni vlastitim pumpama koje omogućavaju održavanje koncentracije otopine i sprječavaju taloženje materijala kod dužih perioda skladištenja.

Galerija

DISTRIBUTERI

Pretplatite se na naš newsletter