Procurement notice

Procurement notice

Društvo RASCO d.o.o. dana 03.10.2018. godine objavljuje izmjenu natječajne dokumentacije objavljene 28.09.2018. Naziv nabave: Osovine. Evidencijski broj nabave: 03-14.08.18.

Company RASCO d.o.o. on 03.10.2018. announces the Corrigendum of Tender documentation published on 28.09.2018. Procurement title: Axle systems. Procurement record number: 03-14.08.18.

 1. Izmjena_Corrigendum 03
 2. Prilog 1, 3_nabava 03 – Ispravak
 3. Annex 1, 3_procurement 03 – Corrigendum

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 28.09.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Osovine. Evidencijski broj nabave: 03-14.08.18.

Company RASCO d.o.o. on 28.09.2018. announces the Procurement notice and Tender documentation. Procurement title: Axle systems. Procurement record number: 03-14.08.18.

 1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_03
 2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender documentation_03
 3. Prilog 2_nabava 03_Annex 2_procurement 03
 4. Prilog 1, 3_nabava 03
 5. Annex 1, 3_procurement 03

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 14.08.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Razvoj Battery Management sustava. Evidencijski broj nabave: 82-14.08.18.

 1. Obavijest o nabavi_82
 2. Dokumentacija za nadmetanje_82
 3. Prilog 2_nabava 82
 4. Prilog 1, 3_nabava 82

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 27.07.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Hidrostatski pogonski sustav, parametrizacija i puštanje u pogon hidrostatskog prijenosa – diesel. Evidencijski broj nabave: 09-19.07.18.

 1. Obavijest o nabavi_09
 2. Dokumentacija za nadmetanje_09
 3. Prilog 2_nabava 09
 4. Prilog 1, 3_nabava 09

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 25.07.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Razrada cjelovitog sustava grijanja i hlađenja pogonskog sustava. Evidencijski broj nabave: 04-19.07.18.

 1. Obavijest o nabavi_04
 2. Dokumentacija za nadmetanje_04
 3. Prilog 2_nabava 04
 4. Prilog 1, 3_nabava_04

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 23.07.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Sustav za testiranje prototipa EV-a. Evidencijski broj nabave: 74-19.07.18

Company RASCO d.o.o. on 23.07.2018. announces the procurement notice and tender documentation. Procurement title: System for EV prototype testing. Procurement record number: 74-19.07.18.

 1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_74
 2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_74 0
 3. Annex 1, 3_procurement 74_eng
 4. Prilog 1, 3_nabava 74
 5. Prilog 2_nabava 74

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 19.07.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Sustav za ispitivanje motora i ispitni motor.

 1. Obavijest o nabavi_73
 2. Dokumentacija za nadmetanje_73
 3. Prilog 2_nabava 73
 4. Prilog 1, 3_nabava 73

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 15.06.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Agregati.

Company RASCO d.o.o. on 15.06.2018. announces the procurement notice and tender documentation. Procurement title: Engines.

 1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_07
 2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_07
 3. Prilog 2_nabava 07_Annex 2_procurement 07
 4. Prilog 1, 3_nabava 07_hrv
 5. Annex 1, 3_procurement 07_eng

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 23.02.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Razvoj alata za izradu plastike vozila i plastike vozila za prototipove – diesel – 2. dio.

 1. Obavijest o nabavi_nabava 79
 2. Dokumentacija za nadmetanje_nabava 79
 3. Prilog 1, 3_nabava 79
 4. Prilog 2_nabava 79
 5. Prilog_crtež 58530015

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 23.02.2018. godine objavljuje izmjenu obavijesti o nabavi i izmjenu natječajne dokumentacije objavljene 08.02.2018. Naziv nabave: Komora za testiranje baterijskih članaka.

Company RASCO d.o.o. on 23.02.2018. announces the Corrigendum of procurement notice and tender documentation published on 08.02.2018. Procurement title: Battery Test Chamber.

 1. Izmjena obavijesti o nabavi_Corregindum of Procurement notice_72
 2. Izmjena dokumentacije za nadmetanje_Corregindum of Tender Documentation_72
 3. Izmjena Priloga 1, 2, 3_72_hrv
 4. Corrigendum of Annex 1, 2, 3_72_eng

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 08.02.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Komora za testiranje baterijskih članaka

Company RASCO d.o.o. on 08.02.2018. announces the procurement notice and tender documentation. Procurement title: Battery Test Chamber

 1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_72
 2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_72
 3. Prilog 1, 2, 3_72_hrv
 4. Annex 1, 2, 3_72_eng

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 21.02.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Hidraulički i elektronički sustavi za prototip – diesel.

Company RASCO d.o.o. on 21.02.2018. announces the procurement notice and tender documentation. Procurement title: Hydraulic and electronic systems for prototype – diesel.

 1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_10
 2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation_10
 3. Prilog 1, 3_nabava 10_hrv
 4. Annex 1, 3_procurement 10_eng
 5. Prilog 2_nabava 10_Annex 2_procurement 10

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 12.02.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Računala, poslužitelji, platforme za izradu prototipnog sustava

 1. Obavijest o nabavi_76
 2. Dokumentacija za nadmetanje_76
 3. Prilog 1, 2, 3_76

 

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 07.02.2018. godine objavljuje izmjenu dokumentacije za nadmetanje objavljene 25.01.2018. Naziv nabave: Razvoj alata za izradu plastike vozila i plastike vozila za prototipove – diesel – 1. dio.

 1. Izmjena 1_nabava 46
 2. Prilog 2_46_GRUPA 1_izmjena1
 3. Prilog 2_46_GRUPA 2_izmjena1

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 25.01.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Razvoj alata za izradu plastike vozila i plastike vozila za prototipove – diesel – 1. dio.

Natječajna dokumentacija:

00 Obavijest o nabavi_46

01 Dokumentacija za nadmetanje_46

02 Prilog 1,3_46 GRUPA 1

02 Prilog 1,3_46 GRUPA 2

03 Prilog 2_46_GRUPA 1

03 Prilog 2_46_GRUPA 2

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 07.02.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: CANBus sustav kontrolera + display za prototipove – diesel

Company RASCO d.o.o. on 07.02.2018. announces the procurement notice and tender documentation. Procurement title: CANBus controller system + display for prototypes – diesel.

Natječajna dokumentacija / Tender documentation:

 1. Obavijest o nabavi_Procurement Notice 12
 2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation 12
 3. Prilog 1 i 3_nabava 12_GRUPA 1_Annex 1 and 3_procurement 12_LOT 1
 4. Prilog 1 i 3_nabava 12_GRUPA 2_Annex 1 and 3_procurement 12_LOT 2
 5. Prilog 2_nabava 12_GRUPA 1_Annex 2_procurement 12_LOT1
 6. Prilog 2_nabava 12_GRUPA 2_Annex 2_procurement 12_LOT2

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 02.02.2018. godine objavljuje izmjenu dokumentacije za nadmetanje. Naziv nabave: Uređaj za ispitivanje baterija.

Company RASCO d.o.o. on 02.02.2018. announces corrigendum of tender documentation. Procurement title: Battery testing device

03 Izmjena_Corrigendum 78

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 22.01.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Uređaj za ispitivanje baterija.

Company RASCO d.o.o. on 22.01.2018. announces the procurement notice and tender documentation. Procurement title: Battery testing device.

Natječajna dokumentacija / Tender documentation:

00 Obavijest o nabavi_Procurement Notice_78

01 Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation 78

02 Annex 1, 2, 3_78 eng

02 Prilog 1 2 3_78 hrv

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 31.01.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Stakla za kabinu – diesel, razvoj alata i atest stakala kabine.

Company RASCO d.o.o. on 31.01.2018. announces the procurement notice and tender documentation. Procurement title: Cabin glasses – diesel, development of tools, single certificates for cabin glasses.

Natječajna dokumentacija / Tender documentation:

 1. Obavijest o nabavi_Procurement Notice 39
 2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender Documentation 39
 3. Prilog 1 i 3_nabava 39_GRUPA 1_Annex 1 and 3_procurement 39_LOT 1
 4. Prilog 1 i 3_nabava 39_GRUPA 2_Annex 1 and 3_procurement 39_LOT 2
 5. Prilog 2_nabava 39_GRUPA 1_Annex 2_procurement 39_LOT 1
 6. Prilog 2_nabava 39_GRUPA 2_Annex 2_procurement 39_LOT 2
 7. Prilog_crteži stakala_Annex_glass drawings

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 17.01.2018. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Razvoj alata za izradu polimernih rezervoara te polimerni rezervoari za prototipove – diesel).

Natječajna dokumentacija:

00 Obavijest o nabavi_42

01 Dokumentacija za nadmetanje_42

02 Prilog 1,3_42

03 Prilog 2_42

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 23.10.2017. godine objavljuje izmjenu dokumentacije za nadmetanje u postupku nabave analize rizika i opasnosti (Company RASCO d.o.o. on 23.10.2017. announces corrigendum of tender documentation of the procurement procedure for risk and hazard analysis).

07 IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE / CORRIGENDUM OF TENDER DOCUMENTATION

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 12.10.2017. godine objavljuje postupak nabave analize rizika i opasnosti (Company RASCO d.o.o. on 12.10.2017. announces the procurement procedure for risk and hazard analysis).

Natječajna dokumentacija (Tender documentation):

01 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE / TENDER DOCUMENTATION

02 OBAVIJEST O NABAVI / PROCUREMENT NOTICE

03 PRILOG I DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE – PONUDBENI LIST / ANNEX I OF TENDER DOCUMENTATION – BID SHEET

04 PRILOG II DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE – IZJAVA PONUDITELJA / ANNEX II OF TENDER DOCUMENTATION – TENDERERS DECLARATION

05 PRILOG III DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / ANNEX III OF TENDER DOCUMENTATION – TECHNICAL SPECIFICATIONS

06 PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE – TROŠKOVNIK / ANNEX IV OF TENDER DOCUMENTATION – FINANCIAL OFFER

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 28.04.2017. godine objavljuje izmjenu dokumentacije za nadmetanje.

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 13.04.2017. godine objavljuje postupak nabave za implementaciju i integraciju CRM sustava.

Natječajna dokumentacija:

Subscribe to our newsletter