Procurement notice

Društvo RASCO d.o.o. dana 23.10.2017. godine objavljuje izmjenu dokumentacije za nadmetanje u postupku nabave analize rizika i opasnosti (Company RASCO d.o.o. on 23.10.2017. announces corrigendum of tender documentation of the procurement procedure for risk and hazard analysis).

07 IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE / CORRIGENDUM OF TENDER DOCUMENTATION

Društvo RASCO d.o.o. dana 12.10.2017. godine objavljuje postupak nabave analize rizika i opasnosti (Company RASCO d.o.o. on 12.10.2017. announces the procurement procedure for risk and hazard analysis).

Natječajna dokumentacija (Tender documentation):

01 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE / TENDER DOCUMENTATION

02 OBAVIJEST O NABAVI / PROCUREMENT NOTICE

03 PRILOG I DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE – PONUDBENI LIST / ANNEX I OF TENDER DOCUMENTATION – BID SHEET

04 PRILOG II DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE – IZJAVA PONUDITELJA / ANNEX II OF TENDER DOCUMENTATION – TENDERERS DECLARATION

05 PRILOG III DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / ANNEX III OF TENDER DOCUMENTATION – TECHNICAL SPECIFICATIONS

06 PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE – TROŠKOVNIK / ANNEX IV OF TENDER DOCUMENTATION – FINANCIAL OFFER

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 28.04.2017. godine objavljuje izmjenu dokumentacije za nadmetanje.

 

Društvo RASCO d.o.o. dana 13.04.2017. godine objavljuje postupak nabave za implementaciju i integraciju CRM sustava.

Natječajna dokumentacija:

Subscribe to our newsletter