2 January 2020

IKT 2 – IMPLEMENTACIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE I SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA RADI POVEĆANJA UČINKOVITOSTI I KONKURENTNOSTI DRUŠTVA RASCO D.O.O.

Nositelj projekta: RASCO d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.356.001,68 kn

EU udio u financiranju projekta: 614.728,61 kn

Razdoblje provedbe: 24.09.2019. – 24.03.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Ružica Petričec Fabijanec, direktor, rpetricec@rasco.hr

Svrha projekta je poboljšati razvoj i rast poduzeća kroz ulaganje u nove informacijsko – komunikacijske tehnologije. U tu će se svrhu implementirati sustavi poslovne inteligencije i upravljanja ljudskim potencijalima s potrebnom informatičkom opremom, kojima će se optimizirati poslovni procesi, povezivanjem informacija iz više postojećih sustava u jednu cjelinu, uvesti automatizacija u proces izvještavanja , integrirati poslovne funkcije financija, računovodstva i kontrolinga te ljudskih potencijala i administrativne službe sa svim ostalim funkcijama u kompaniji.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.g.

Više informacija na:

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost RASCO d.o.o.

Rasco d.o.o. provodi projekte koje je je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
www.strukturnifondovi.hr