5 koraka za održavanje posipača nakon zimske sezone

Od čišćenja posipača i provjere hidrauličkog i električnog sustava, do zaštite površine i skladištenja na sigurno mjesto, slijedite ove korake kako bi vaš posipač bio spreman za sljedeću sezonu.

Posipači su neizostavni dio opreme za održavanje prometne infrastrukture tijekom zimskih mjeseci. Međutim, kad zimska služba završi, posipači zahtijevaju temeljito održavanje kako bi se osigurala njihova dugotrajnost i učinkovitost u idućoj sezoni. U ovom tekstu ćemo detaljno objasniti korake koje je potrebno poduzeti kako bi se posipači pripremili za skladištenje te kako bi se izbjegla oštećenja i kvarovi.

5 koraka za održavanje posipača

1. Čišćenje od preostalog sredstva

Potrebno je isprazniti sav materijal iz posipača te oba spremnika (i suhog i tekućeg sredstva) detaljno isprati čistom vodom. Sve vanjske dijelove posipača koji su prljavi ili bili u kontaktu sa soli također detaljno isprati. Poseban naglasak je na pumpi tekućeg sredstva koju je potrebno temeljito očistiti na način da se prilikom pranja kroz sustav propusti čista voda (dovoljno je da se napuni četvrtina rezervoara). Finalno, kako bi se spriječilo eventualno oštećenje pumpe prilikom smrzavanja, u pumpu je potrebno uliti sredstvo protiv smrzavanja. Čistom vodom također je potrebno isprati i glavni filter sustava tekućeg posipanja.

2. Provjera hidrauličkog sustava

Potrebno je provjeriti kompletnu hidrauličku instalaciju posipača. U slučaju da dolazi do puštanja ulja zbog primjerice oštećenja hidrauličkog crijeva, potrebno ga je odmah zamijeniti.

3. Provjera električne instalacije

Detaljno pregledati sve kablove i utičnice na tijelu posipača te sanirati sva oštećenja. U slučaju da je došlo do korozije spojnih priključaka potrebno je otkloniti uzrok korozije te očistiti korodirani element. Preporuča se koristiti kontakt sprej i zatim adekvatno zaštititi element od daljnje korozije.

4. Površinska zaštita

Nakon temeljitog pranja i sušenja uređaja izvršiti pregled cijelog posipača te locirati mjesta gdje je došlo do oštećenja tj. skidanja površinske zaštite posipača. Ručno ili strojno (ovisno o poziciji) otkloniti hrđu te izbrusiti okolno područje. Naravno, ako se radi o većoj površini, potrebno je navedeno odraditi strojno pjeskarenjem. Zatim je potrebno područje obojati temeljnom bojom i ostaviti da se suši do 5 sati (ovisno o uvjetima) nakon čega se nanosi poliuretanski lak odgovarajuće boje. Hidrauličke komponente tj. spojnice i hidro motore detaljno oprati i konzervirati slojem voska.

5. Skladištenje

Posipač odložiti na prikladno mjesto po mogućnosti što više zaštićeno od vanjskih utjecaja i loših vremenskih uvjeta. Elektroniku tj. upravljačke jedinice posipača demontirati iz kabine, pravilno odložiti na suho mjesto te obavezno označiti kako ne bi došlo do zamjene upravljanja na različitim uređajima.

 

Da bi se osiguralo dugotrajno i učinkovito korištenje posipača, potrebno je provesti niz koraka nakon korištenja. Potrebno je detaljno očistiti sve dijelove, provjeriti hidraulički i električni sustav te otkloniti oštećenja površinske zaštite. Nakon što se posipač pripremi za skladištenje, potrebno ga je odložiti na sigurno mjesto i demontirati upravljačku jedinicu. Pravilnim održavanjem i skladištenjem, posipač će biti spreman za sljedeću sezonu korištenja.