RASCO KVALITETA

Kvaliteta proizvoda, koja se ogleda u trajnosti, sigurnosti i učinkovitosti, zajedno s ustrajnom korisničkom podrškom i zajamčenom 15-godišnjom dostupnošću rezervnih dijelova, RASCO-ova su predanost da Vaši RASCO proizvodi iz godine u godinu pružaju izvanredne performanse.

KVALITETA KOJU PRUŽAMO SUKLADNA JE SA STANDARDOM ISO 9001:2015, SUSTAVOM UPRAVLJANJA OKOLIŠEM ISO 14001:2015 I SUSTAVOM UPRAVLJANJA ENERGIJOM ISO 50001

Kvaliteta naših proizvoda i usluga temelji se na provedbi vodećih standardiziranih sustava upravljanja procesima. RASCO već dugi niz godina posjeduje certifikat ISO 9001 za sustav upravljanja kvalitetom. Osim ISO standarda, veliku pažnju posvećujemo brzini i odzivnosti u provođenju zahtjeva kupaca, osiguravajući kontinuirana poboljšanja naših proizvoda, usluga i podrške kupcima.

RASCO-ova politika kvalitete određuje način na koji se odnosimo prema svim dionicima našeg poslovanja: kupcima, dobavljačima, zaposlenicima i lokalnoj zajednici.

Politika kvalitete

Implementirajući uspostavljenu Politiku kvalitete, RASCO će osigurati zadovoljstvo kupaca i poslovnih partnera održivošću i pouzdanošću svojih proizvoda i usluga, zadovoljstvo zaposlenika važnošću njihove pozicije i uloge u tvrtki, zadovoljstvo vlasnika kroz uspješno poslovanje, te šire društvene zajednice brinući se o sigurnosti zaposlenika i zaštiti okoliša.

Na taj način, vlasnici i zaposlenici tvrtke RASCO udruženi su u naporu da trajno zadovolje sve potrebe i očekivanja svojih kupaca, poslovnih partnera i zajednice kontinuiranim poboljšanjem svojih poslovnih procesa.

Upravljanje kvalitetom

Kvaliteta koju gradimo usklađena je sa ISO 9001:2015 standardom. To jamči sustav opisan u Priručniku za kvalitetu i temelji se na ispunjavanju zahtjeva naših kupaca.

Kvaliteta se generira u svim segmentima poslovanja, u svim fazama proizvodnog procesa i pružanja usluga. Jamči je dosljedna primjena certificiranog sustava upravljanja kvalitetom i kontinuirana poboljšanja. Sustav upravljanja kvalitetom provode i prate svi zaposlenici tvrtke prema svojim zadacima i ovlastima, u svakom trenutku i u svim segmentima poslovanja tvrtke.

Sustav upravljanja zaštitom okoliša

Osim sustava upravljanja kvalitetom, s ciljem poboljšanja poslovanja u svim aspektima, uveli smo sustav upravljanja zaštitom okoliša.

Sustav je izgrađen prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 14001:2015. Temelji se na postavljanju ciljeva zaštite okoliša, praćenju postizanja tih ciljeva i kontinuiranom poboljšanju sustava.

SUSTAV UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Uveli smo sustav upravljanja energijom prema ISO 50001 standardu, s ciljem učinkovite potrošnje energije i prelaska na obnovljive izvore energije.

Sigurnost na radnom mjestu

Kontinuirana obuka na radnom mjestu obveza je i dužnost svih, jer je to jedini način da se održi i poboljša kvaliteta našeg rada te sudjeluje na tržištu kao jednakopravan partner.

RASCO također odgovara za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika, kao i za adekvatnu zaštitu okoliša putem sustava upravljanja kvalitetom i provedbe primjenjivih standarda, zakona i propisa.