Registracija proizvoda

REGISTRACIJA PROIZVODA

Hvala vam što ste kupili RASCO proizvod. Kako bi aktivirali jamstveni rok za kupljene proizvode, trebate ispuniti i poslati obrazac za registraciju jamstva. Molimo vas skinite obrazac za registraciju jamstva s ovog linka, popunite ga, te nam ga pošaljite zajedno sa skeniranim računom na e-mail adresu warranty@rasco.hr unutar 30 dana od kupnje.

Rasco lokator trgovaca

Pronađite svog lokalnog partnera