OIE 2: POVEĆANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI DRUŠTVA RASCO d.o.o.

OIE 2: POVEĆANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI DRUŠTVA RASCO d.o.o.

Projekt pod nazivom  „Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti društva Rasco d.o.o.“ referentna oznaka Ugovora: KK.04.1.1.03.0207, provodi se u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, referentna oznaka Poziva: KK.04.1.1.03, kojeg je provelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Svrha projekta je smanjiti potrošnju isporučene energije unutar proizvodnog kompleksa društva Rasco d.o.o. provedbom 4 mjere korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti i to postavljanjem fotonaponske elektrane, zamjenom strojeva energetski učinkovitijima, zamjenom viličara na UNP viličarom na električni pogon, uvođenjem sustava rekuperacije otpadne topline, čija implementacija će rezultirati smanjenjem negativnog utjecaja na okoliš. Ostvarenjem specifičnih ciljeva projekta, doprinijet će se postizanju ciljeva Poziva – poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvedenih proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije, kao i pridonijeti smanjenju udjela fosilnih goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Nositelj projekta:                                          RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:                      6.048.004,73 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi:                       4.926.412,47 kuna

EU udio u financiranju projekta:               2.854.508,16 kuna

Razdoblje provedbe projekta:                   15.09.2020. do 15.06.2023.

Kontakt osoba:                                              Ružica Petričec Fabijanec, rpetricec@rasco.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ .

Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/

Financira Europska unija – NextGeneration EU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovorima za njih.

Najnoviji članci

Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose: Nabavu sirovina i materijala, Nabavu komponenata i sklopova, Nabavu trgovačke robe, Nabavu potrošnog materijala, Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi...

IRI: Prilagodba Battery Management sustava – 95

Društvo RASCO d.o.o. dana 15.12.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Prilagodba Battery Management sustava - 95 Evidencijski broj nabave: 95-12.21 Obavijest o nabavi Dokumentacija za nadmetanje...

Pretplatite se na naš newsletter