9 veljače 2022

OIE 2: POVEĆANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI DRUŠTVA RASCO D.O.O.

Svrha projekta je smanjiti potrošnju isporučene energije unutar proizvodnog kompleksa društva Rasco d.o.o. provedbom 4 mjere korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti i to postavljanjem fotonaponske elektrane, zamjenom strojeva energetski učinkovitijima, zamjenom viličara na UNP viličarom na električni pogon, uvođenjem sustava rekuperacije otpadne topline, čija implementacija će rezultirati smanjenjem negativnog utjecaja na okoliš. Ostvarenjem specifičnih ciljeva projekta, doprinijet će se postizanju ciljeva Poziva – poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvedenih proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije, kao i pridonijeti smanjenju udjela fosilnih goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Nositelj projekta: RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 6.048.004,73 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: 4.926.412,47 kuna

EU udio u financiranju projekta: 2.854.508,16 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 15.09.2020. do 15.06.2023.

Kontakt osoba: Ružica Petričec Fabijanec, rpetricec@rasco.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ .

Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/

Financira Europska unija – NextGeneration EU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovorima za njih

Rasco d.o.o. provodi projekte koje je je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
www.strukturnifondovi.hr