Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose:

  • Nabavu sirovina i materijala,
  • Nabavu komponenata i sklopova,
  • Nabavu trgovačke robe,
  • Nabavu potrošnog materijala,
  • Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi u svojem proizvodnom i poslovnom procesu, te
  • Sklapanje Ugovora o izvršenju usluga koje RASCO koristi u svojem proizvodnom i poslovnom procesu..

Opći uvjeti nabave 

General Conditions of Purchase 

Najnoviji članci

IRI: Prilagodba Battery Management sustava – 95

Društvo RASCO d.o.o. dana 15.12.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Prilagodba Battery Management sustava - 95 Evidencijski broj nabave: 95-12.21 Obavijest o nabavi Dokumentacija za nadmetanje...

Pretplatite se na naš newsletter