OPĆI UVJETI NABAVE

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose:

  • Nabavu sirovina i materijala,
  • Nabavu komponenata i sklopova,
  • Nabavu trgovačke robe,
  • Nabavu potrošnog materijala,
  • Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi u svojem proizvodnom i poslovnom procesu, te
  • Sklapanje Ugovora o izvršenju usluga koje RASCO koristi u svojem proizvodnom i poslovnom procesu..