4 prosinca 2017

IRI: KOMPAKTNA GRADSKA VAKUUMSKA ČISTILICA S UNIVERZALNOM PLATFORMOM ZA RAZLIČITE VRSTE POGONA I INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIM SUSTAVOM UPRAVLJANJA RADNIM PARAMETRIMA

Uskom suradnjom između društva RASCO kao prijavitelja i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) kao partnera na projektu, razviti će se kompaktna vakuumska čistilica s rješenjima koja će maksimalno olakšati upotrebu stroja bez dodatne obuke rukovatelja, funkcijama koje su znatno unaprijeđene u odnosu na postojeća rješenja, s prihvatljivim dizajnerskim rješenjima interijera i eksterijera te ergonomijom koja olakšava upravljanje uređajem bez umaranja rukovaoca te koja je u skladu sa EU normama i normama zaštite okoliša zbog čega će se moći koristiti u najstrože kontroliranim ekološkim zonama. Sve navedeno obuhvatiti će se zajedničkom univerzalnom platformom koja će omogućiti maksimalno pojeftinjenje proizvoda u procesu proizvodnje, smanjenu potrošnju proizvodnih energenata i materijala te u konačnici primjenu principa ekološki prihvatljive proizvodnje (eng. green manufacturing). Kompaktna vakuumska čistilica kupcu će omogućiti smanjenje ukupnih troškova u životnom vijeku proizvoda (eng. total cost of ownership), udovoljavanje zahtjevima zelene javne nabave i postizanje efikasnosti u korištenju radnog vremena.

Kao rezultat provedbe projekta osigurat će se zadržavanje postojećih i zapošljavanje novih zaposlenika, ostvarivanje prihoda od prodaje čistilica, povećanje prihoda od izvoza te povećanje dobiti. Kroz učinkovitu suradnju sa istraživačkom institucijom razviti će se novi proizvod za tvrtku te za globalno tržište, dok će aktivnosti zajedničkog razvojnog projekta povećati i ojačati istraživačke kapacitete poduzeća.

KORISNIK: RASCO d.o.o., Kolodvorska 120 b, 48361 Kalinovac
PROJEKTNI PARTNER: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
RAZDOBLJE PROVEDBE: 01.01.2017. – 28.02.2022.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 30.435.512,71 kn
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 15.985.837,86 kn
KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Ružica Petričec Fabijanec, direktor financija
e-mail: rpetricec@rasco.hr

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Poveznice:

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


http://www.strukturnifondovi.hr/
Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost RASCO d.o.o.

Rasco d.o.o. provodi projekte koje je je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
www.strukturnifondovi.hr