5 prosinca 2018

OIE: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U PROIZVODNOM POGONU TVRTKE RASCO D.O.O.

Provedba projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke Rasco d.o.o.“ započela je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, Referentna oznaka Poziva: KK.04.1.1.01, kojeg provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Nositelj projekta: RASCO d.o.o

Ukupna vrijednost projekta 3.651.928,37 kn

EU udio u financiranju projekta: 2.601.560,98 kn

Razdoblje provedbe: 22.12.2017. – 31.12.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Ružica Petričec Fabijanec, direktor financija, rpetricec@rasco.hr

Svrha projekta je provesti mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu poduzeća Rasco d.o.o. kroz uspostavu novog sustava integrirane sunčane fotonaponske (FN) elektrane te zamjenom rasvjete učinkovitijom LED rasvjetom.

Projekt će doprinositi promicanju održivog razvoja i zaštite okoliša za vrijeme samog trajanja projekta i učincima nakon realizacije projektnih aktivnosti.

U sklopu projekta izvršene su aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije čime je generirana dokumentacijska osnova za proces evaluacije projektnog prijedloga, odnosno osigurana je podloga za realizaciju EU sufinanciranja projektnog prijedloga. Kroz aktivnosti upravljanja projektom i administracije osigurava se uspješno upravljanje projektom i provedba postupaka nabave sukladno pravilima i procedurama provedbe EU projekata. Uspostavom novog sustava integrirane sunčane fotonaponske (FN) elektrane te zamjenom rasvjete učinkovitijom LED rasvjetom predviđaju se znatne uštede u isporučenoj energiji na razini projektne cjeline proizvodnog pogona u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Provedbom mjera promidžbe i vidljivost ojačat će se vidljivost poduzeća i diseminirati rezultati projekta.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.g.

Više informacija na:

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

http://www.strukturnifondovi.hr/

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost RASCO d.o.o.

Rasco d.o.o. provodi projekte koje je je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
www.strukturnifondovi.hr