RASCO kvaliteta

RASCO kvaliteta

Kvaliteta koju gradimo usklađena je s normom ISO 9001:2015, te sustavom upravljanja zaštitom okoliša prema normi 14001:2015.

Kvaliteta naših proizvoda i usluga utemeljena je u implementaciji vodećih standardiziranih sustava za upravljanje procesima. RASCO je dugogodišnji nositelj certifikata ISO 9001 Quality Management System. Uz ISO standarde, veliku pažnju posvećujemo brzini i odazivu u implementaciji zahtjeva kupaca, pri tom osiguravajući stalna poboljšanja svojih proizvoda, te naših usluga i servisne podrške kupcima.

RASCO Politika kvalitete upravlja načinom na koji se odnosimo prema svim zainteresiranim stranama u našem poslovanju: kupcima, dobavljačima, zaposlenicima i lokalnoj zajednici.

Politika kvalitete

RASCO će provođenjem utvrđene politike kvalitete osigurati postizanje zadovoljstva kupaca i poslovnih partnera postojanošću i pouzdanošću svojih proizvoda i usluga, zaposlenika značajem njihovog položaja i uloge u poslovanju tvrtke, vlasnika uspješnim poslovanjem, a društvene zajednice brigom za sigurnost zaposlenih i zaštitom okoliša.

Vlasnici i zaposlenici tvrtke RASCO su na taj način, kroz stalno poboljšanje svojih poslovnih procesa, ujedinjeni u naporu da trajno ispune sve potrebe i očekivanja svojih kupaca, poslovnih partnera i društvene zajednice.

Upravljanje kvalitetom usklađeno je normom ISO 9001:2015

Kvaliteta koju gradimo usklađena je s normom ISO 9001:2015. Ona se jamči sustavom opisanim u Priručniku kvalitete i temelji se na ispunjavanju zahtjeva naših kupaca.

Kvaliteta nastaje u svim segmentima poslovanja, u svim fazama proizvodnog procesa i pružanja usluge. Jamči se dosljednom primjenom certificiranog sustava upravljanja kvalitetom i kontinuiranim poboljšanjima. Sustav upravljanja kvalitetom provode i za njega su odgovorni svi zaposlenici tvrtke prema svojim zadacima i nadležnostima, u svakom trenutku i u svim segmentima poslovanja tvrtke.

Sustav upravljanja zaštitom okoliša

Uz sustav upravljanja kvalitetom, a s ciljem poboljšanja poslovanja po svim aspektima, uveli smo i sustav upravljanja zaštitom okoliša.
Sustav je zasnovan na zahtjevima međunarodne norme ISO 14001:2015. Temelji se na postavljanju ciljeva vezanih uz očuvanje okoliša, praćenju ostvarenja tih ciljeva i kontinuiranom poboljšavanju sustava.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem 

Također, uveden je i sustav upravljanja energijom prema ISO normi 50001, usmjeren na efikasnost u potrošnji energije te okretanju obnovljivim izvorima.

Politika upravljanja energijom 

Stalno usavršavanje

Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih, jer samo na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada i sudjelovati kao ravnopravan partner na tržištu.

RASCO je također, kroz sustav upravljanja kvalitetom i primjenu važećih normi, zakona i propisa, odgovorna za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika, te primjerenu zaštitu okoliša.

Politika sigurnosti i zaštite zdravlja 

Pretplatite se na naš newsletter