Ključni benefiti

MMS je uređaj za pripremu otopine (CaCl2, NaCl, MgCl2, urea) za mokro ili tekuće posipanje prometnica. Omogućava otapanje materijala za posipanje stvaranjem vrtloga unutar spremnika korištenjem pumpe visokog protoka. Pumpa automatski miješa tekućinu, a kada je postignuta željena koncentracija otopine ista pumpa se koristiti za punjenje posipača ili za prebacivanje pripremljene otopine u dodatne spremnike.

Dodatni spremnici mogu biti zapremine do 30.000 litara, te mogu biti opremljeni vlastitim pumpama koje omogućavaju održavanje koncentracije otopine i sprječavaju taloženje materijala kod dužih perioda skladištenja.

Ključni benefiti

Velika zapremnina spremnika

Zapremina spremnika miješalice može iznositi od 4.0 do 8.0 m³, dok zapremina dodatnih spremnika može iznositi od 5000 do 50.000 L

Niski zahtjevi održavanja

Spremnik uređaja je izrađen od specijalnog polietilena otpornog na UV zračenje, promjene temperature i udarce. Materijal se u MMS usipava kroz posebno sito koje se lako skida i pere, omogućava brže otapanje materijala te sprječava ulaz velikih komada materijala i nečistoća.

Učinkovitost

Pumpa velikog kapaciteta uz sustav mlaznica vlaži suhi materijal te time potpomaže njegovo brzo otapanje pomoću vrtloženja unutar spremnika MMS-a. Konstrukcija spremnika omogućava stvaranje snažnog vrtloga i minimizira nakupljanje neotopljenog materijala na teško dostupnim mjestima.

Mjerač koncentracije materijala za posipanje u vodi

Ključ pravilne pripreme otopine za posipanje prometnica jest precizna koncentracija materijala za posipanje u vodi. Zato MMS i dodatni spremnici mogu biti opremljeni dodatnim elektroničkim sustavom za automatsko mjerenje koncentracije, koji po potrebi može kontrolirati i rad pumpe za miješanje.

Rasco lokator trgovaca

Pronađite svog lokalnog partnera