IRI: PM (Particulate Matter) test – vehicle with diesel engine_56

IRI: PM (Particulate Matter) test – vehicle with diesel engine_56

Društvo RASCO d.o.o. dana 11.11.2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: PM (Particulate Matter) test – vozilo sa diesel agregatom. Evidencijski broj nabave: 56-11.19.

Company RASCO d.o.o. on 11.11.2019. announces the Procurement notice and Tender documentation. Procurement title: PM (Particulate Matter) test – vehicle with diesel engine. Procurement record number: 56-11.19.

  1. Obavijest o nabavi – Procurement notice_56
  2. Dokumentacija za nadmetanje – Tender Documentation_56
  3. Prilog_1_2_nabava_56
  4. Annex_1_2_procurement_56

Latest Posts

Subscribe to our newsletter