IRI: Third brush system for prototypes and zero series – diesel

IRI: Third brush system for prototypes and zero series – diesel

Društvo RASCO d.o.o. dana 31.10.2019. godine objavljuje obavijest o nabavi i natječajnu dokumentaciju. Naziv nabave: Sustav dodatne treće četke za prototipove i nultu seriju – diesel. Evidencijski broj nabave: 22-10.19.

Company RASCO d.o.o. on 31st October 2019. announces the Procurement notice and Tender documentation. Procurement title: Third brush system for prototypes and zero series – diesel  Procurement record number: 22-10.19.

  1. Obavijest o nabavi-Procurement notice_22
  2. Dokumentacija za nadmetanje-Tender Documentation_1.ispravak-modification
  3.  Prilog 1 i 3_nabava 22
  4. Prilog 2_nabava 22
  5. Annex 1 and 3_procurement 22
  6. Annex 2 – modification 1
  7. Sheme razvodnika_Manifold schematic
  8. 1. Objašnjenje izmjene – Explanation of modification

Latest Posts

General conditions of purchase

General Conditions of Purchase of the RASCO d.o.o. company apply to the following business relations: Procurement of Raw materials and materials, Procurement of components and assemblies, Procurement of trade goods, Procurement of consumables, Procurement of all...

IRI: Prilagodba Battery Management sustava – 95

Društvo RASCO d.o.o. dana 15.12.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Prilagodba Battery Management sustava - 95 Evidencijski broj nabave: 95-12.21 Obavijest o nabavi Dokumentacija za nadmetanje...

Subscribe to our newsletter