RASCO PRI ODABIRU DOBAVLJAČA DAJE PREDNOST ONIMA KOJI VODE RAČUNA O UŠTEDI ENERGIJE I ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Prilikom nabave građevina, postrojenja, strojeva i alata koji se koriste u proizvodnom i poslovnom ciklusu RASCO-a, projektno – tehničkom dokumentacijom propisujemo nabavu opreme koja će u svojem životnom vijeku koristiti manje energenata od dostupnih alternativa na tržištu te koja će svojim energetskim performansama biti bolja u odnosu na zakonski propisani minimum.

U razvoju svojih proizvoda pronalazimo rješenja i konstruiramo proizvode s alternativnim pogonskim sustavima koji su u svojem radu učinkoviti, koriste energiju iz alternativnih izvora i doprinose smanjenju emisije ugljičnog dioksida.

RASCO pri odabiru dobavljača sirovina, materijala i usluga, gdje god je to razumno moguće, daje prednost dobavljačima koji u svojem poslovnom procesu vode računa o uštedi energije i energetskoj učinkovitosti te koriste energiju iz obnovljivih izvora. Dobavljači koji su odabrani u postupcima nabave obavezuju se isporučiti naručenu robu i usluge u skladu s ugovorenim specifikacijama.