Ključni benefiti

Kranska kosilica SPECTRA stražnja je traktorska kosilica dizajnirana za pouzdanu i brzu košnju. Glavna značajka kosilice je dobra vidljivost radnog alata zahvaljujući posebnoj kinematici kranskih ruku koja radni alat dovodi u vidno polje korisnika. Na ovaj način operater vidi i radnu glavu i cestu ispred sebe, čime je moguća brža vožnja traktora, a time i brža košnja.

SPECTRA je kosilica u potpunosti konstruirana prema potrebama korisnika. Upravljanje kosilicom omogućava brzu manipulaciju kranskim rukama i maksimalnu kontrolu. Jednostavna montaža i demontaža kosilice oslobađa traktor i za druge namjene.

Ključni benefiti

Brzina

Posebna kinematika kranskih ruku dovodi radni alat u vidno polje korisnika. Na ovaj način korisnik vidi i radnu glavu i cestu ispred sebe, čime je moguća brža vožnja traktora, a time i brža košnja.

Efikasnost

Kombinacijom različitih radnih alata koji se mogu brzo i jednostavno postaviti na kransku ruku postiže se visoka iskoristivost kosilice. Jednostavna montaža i demontaža kosilice oslobađa traktor za druge namjene.

SIGURNOST

Hidraulički cilindar štiti kransku ruku od preopterećenja pri nailasku na prepreku. U transportnom položaju kosilica je smještena na stražnju stranu vozila što, uz ugrađenu svjetlosnu signalizaciju, omogućava sigurnu vožnju.

Upravljanje

Upravljanje kranskom rukom

Upravljački sustav sastoji se od upravljačke jedinice i ergonomski oblikovane upravljačke palice koja omogućava brz i učinkovit rad te potpun komfor operatera i pri neprekinutom radu u više smjena. Upravljanje je dostupno u 2 izvedbe.

SELECT MOTION

Selektivno proporcionalno upravljanje omogućava jednostavno upravljanje kranskom rukom kosilice i priključnim radnim alatom na zahtjevnijim terenima. Upravljanje se vrši pomoću upravljačke palice, koja kontrolira pomake pojedinih cilindara kranskih ruku kosilice i radnu glavu.

TOTAL MOTION

Potpuno proporcionalno upravljanje namijenjeno je upravljanju kosilicama na teškim terenima, punim prepreka, gdje je potrebno kontinuirano manevriranje kranskim rukama. Upravljanje izvedeno pomoću upravljačke palice omogućava brze promjene položaja kranskih ruku kroz pomake više cilindara u jednom pokretu palice, čime se pruža učinkovitost u radu i komfor korisniku.

Automatsko rasterećenje

Automatsko rasterećenje

Sustav rasterećenja kranskih ruku omogućava vertikalno praćenje terena, dok plivajući sustav prilagođava položaj radne glave liniji površine.

Rasco lokator trgovaca

Pronađite svog lokalnog partnera