IRI: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa_90

IRI: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa_90

Društvo RASCO d.o.o. dana 07.07.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Naziv nabave: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa

Evidencijski broj nabave: 90-07.20

Company RASCO d.o.o. on 7th July 2020 announces the Procurement notice and Tender documentation.

Procurement title: Homologation for vehicle with electro-battery drive: battery pack test

Procurement record number: 90-07.20

  1. Obavijest o nabavi_Procurement notice_90
  2. Dokumentacija za nadmetanje_Tender documentation_90
  3. Prilog_1_2_nabava_90
  4. Annex_1_2_procurement_90

Najnoviji članci

Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose: Nabavu sirovina i materijala, Nabavu komponenata i sklopova, Nabavu trgovačke robe, Nabavu potrošnog materijala, Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi...

Pretplatite se na naš newsletter