Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave društva RASCO d.o.o. primjenjuju se na sljedeće poslovne odnose: Nabavu sirovina i materijala, Nabavu komponenata i sklopova, Nabavu trgovačke robe, Nabavu potrošnog materijala, Nabavu svih ostalih proizvoda dobavljača koje RASCO koristi...

RASCO pri odabiru dobavljača daje prednost onima koji vode računa o uštedi energije i energetskoj učinkovitosti

Prilikom nabave građevina, postrojenja, strojeva i alata koji se koriste u proizvodnom i poslovnom ciklusu RASCO-a, projektno – tehničkom dokumentacijom propisujemo nabavu opreme koja će u svojem životnom vijeku koristiti manje energenata od dostupnih alternativa na...

OIE 2: POVEĆANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI DRUŠTVA RASCO d.o.o.

Projekt pod nazivom  „Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti društva Rasco d.o.o.“ referentna oznaka Ugovora: KK.04.1.1.03.0207, provodi se u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i...

IRI: Prilagodba Battery Management sustava – 95

Društvo RASCO d.o.o. dana 15.12.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Prilagodba Battery Management sustava - 95 Evidencijski broj nabave: 95-12.21 Obavijest o nabavi Dokumentacija za nadmetanje...

Dani otvorenih vrata provedbe EU projekata

Pozivamo Vas 25.11.2021. na „Dan otvorenih vrata provedbe EU projekata“, koji Rasco organizira u sklopu kampanje koju provodi  Europska komisija pod nazivom "Europe in My Region“, a čiji je cilj potaknuti  građane da otkriju i nauče više o projektima koje Europska...

IRI: Moduli baterija_93

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.07.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Moduli baterija_93 Evidencijski broj nabave: 93-07.21 Company RASCO d.o.o. on 20th July 2021 announces the Procurement notice and Tender...

IRI: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje vozila_92

Društvo RASCO d.o.o. dana 16.07.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje vozila Evidencijski broj nabave: 92-07.21 Company RASCO d.o.o. on 16th July 2021...

IRI: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa 2_91

Društvo RASCO d.o.o. dana 12.05.2021. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Homologacija za vozilo sa elektro-baterijskim pogonom: ispitivanje baterijskog paketa 2 Evidencijski broj nabave: 91-05.21 Company RASCO d.o.o. on 12th May...

IRI 2: EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO VOZILO ZA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA SA SUSTAVIMA AUTONOMNOG UPRAVLJANJA ZASNOVANIM NA UMJETNOJ INTELIGENCIJI – EKO-KOMVOZ

Provedba projekta pod nazivom  „Ekološki prihvatljivo vozilo za čišćenje javnih površina sa sustavima autonomnog upravljanja zasnovanim na umjetnoj inteligenciji – EKO-KOMVOZ“ provodi se u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih...

IRI: Plastike vozila 3. dio: razvoj alata te plastike za elektro vozilo prema tehnologiji rotomolding te ostale plastike vozila_48

Društvo RASCO d.o.o. dana 24.11.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Plastike vozila 3. dio: razvoj alata te plastike za elektro vozilo prema tehnologiji rotomolding te ostale plastike vozila Evidencijski broj nabave:...

IRI: Elementi vozila, 6. dio: za elektro vozilo_86

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.11.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Elementi vozila, 6. dio: za elektro vozilo Evidencijski broj nabave: 86-11.20 Company RASCO d.o.o. on 20th November 2020 announces the Procurement notice...

IRI: Hidraulički i elektronički sustavi – elektro 1_17

Društvo RASCO d.o.o. dana 20.10.2020. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje. Naziv nabave: Hidraulički i elektronički sustavi – elektro 1 Evidencijski broj nabave: 17-10.20 Company RASCO d.o.o. on 20th October 2020 announces the Procurement...

Paginacija
Pretplatite se na naš newsletter