Ključni benefiti

Kao najmanji plug u proizvodnom programu, BILO je zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama našao primjenu na manjim i lakšim vozilima što podrazumijeva lako manevriranje u uskim i skučenim prostorima. Dizajniran kao jednosegmentan plug, idealan je za odbacivanje snijega na male udaljenosti.

BILO je opremljen mehanizmom s trostrukim osiguranjem – zakretni noževi omogućit će korisniku lak prelazak preko prepreka, potporni elementi u obliku kotača sprječavaju ukopavanje pluga, dok se hidraulički sustav aktivira kad je potrebno podignuti plug zbog nailaska na velike prepreke.

Ključni benefiti

Male dimenzije

Zbog malih dimenzija može se ugraditi na manja i lakša vozila što podrazumijeva lako manevriranje u uskim i skučenim prostorima.

Sigurnost

Mehanizam s trostrukim osiguranjem – zakretni noževi omogućit će korisniku lak prelazak preko prepreka, potporni elementi u obliku kotača sprječavaju ukopavanje pluga, dok se hidraulički sustav aktivira kad je potrebno podignuti plug zbog nailaska na velike prepreke.

Učinkovitost

Višedijelni zakretni noževi omogućavaju savršeno prianjanje na površinu osiguravajući odlične rezultate čišćenja snijega i bljuzge, a mehanizam aksijalnog nagiba omogućava BILO-u prilagodbu svakoj podlozi.

Prihvatni sustav

Prihvatni sustav

Omogućava vezu snježnog pluga s vozilom na nekoliko načina – različitim tipovima prihvatnih ploča za radna vozila ili prihvatom na prednje trotočje traktora.

Pogon

Pogon

Snježni plug može biti pogonjen ugrađenih elektrohidrauličkim agregatom (EHAG) ili hidraulikom vozila na koje je ugrađen. EHAG je jednostavno rješenje za ugradnju pluga na vozila bez hidrauličke instalacije dok su RASCO hidraulike jednostavna i pouzdana rješenja za pokretanje snježnih plugova.

Ugradnja

Ugradnja

Širok spektar nadogradnji plugova namijenjen za različite tipove vozila. Nadogradnje mogu biti u obliku prednjih i bočnih prihvatnih ploča, hidrauličkih nadogradnji te nadogradnji elektroinstalacija vozila.

Izbor noževa

Izbor noževa

Na plug se po izboru mogu ugraditi čelični, poliuretanski ili gumeni noževi.

Rasco lokator trgovaca

Pronađite svog lokalnog partnera