Ključni benefiti

LIQUID S posipač je namijenjen za prskanje pločnika, biciklističkih staza, parkirališta i sličnih urbanih površina prije zaleđivanja ili za odleđivanje. Može se ugraditi na mala univerzalna komunalna vozila (tipa MUVO) ili na prikolicu. Tekućina kojom se prska može biti otopina uree, natrijevog, kalcijevog ili magnezijevog klorida.

Tekuće posipanje je dokazana tehnologija posipanja koja pokazuje najbolje rezultate u vremenskim uvjetima karakteristična za prijelazna razdoblja s umjereno niskim temperaturama ili neposredno prije formiranja leda na prometnicama.

Ključni benefiti

Kompaktne dimenzije

LIQUID S se je posebno namijenjen za ugradnju na mala gradska komunalna vozila tipa MUVO, a može se ugraditi i na vučnu prikolicu.

Multifunkcionalnost

LIQUID S se može koristiti zimi kao posipač za prskanje pločnika, staza, parkirališta prije ili nakon zaleđivanja, a ljeti kao spremnik vode u kombinaciji s peračem za pranje ulica i trgova u urbanim sredinama.

Ušteda uz zaštitu okoliša

Tekuće posipanje smanjuje ukupnu potrošnju soli te povećava maksimalnu brzinu posipanja, što rezultira smanjenjem operativnih troškova i negativnog utjecaja na okoliš, te zaštitom prometne infrastrukture.

Dulji učinak posipanja

Tekućim posipanjem se ostvaruje produljenje efekta posipanja, odnosno veća rezidualna slanost prometnice nakon posipanja.

Distributivni sustav

Distributivni sustav

Distributivni sustav LIQUID S posipača izveden je u obliku rampe sa sustavom mlaznica varijabilnog protoka. Širina nanošenja tekućine na prometnicu može biti fiksna od 2 ili 3 metra, ili varijabilna od 2 do 6 metara u koracima od 1 metra. Ovo rješenje omogućava visoku preciznost posipanja pri velikim brzinama kretanja vozila na koje je posipač ugrađen. Dva različita tipa mlaznica, od kojih se jedan koristi za posipanje neposredno iza posipača, a drugi za posipanje lijeve i desne trake, daju mogućnost ne samo široke slike posipanja već i precizne kontrole asimetrije posipanja. Tekućinu do distributivnog sustava dovodi visokotlačna pumpa.

Upravljanje

Jednostavno upravljanje uz visoku preciznost posipanja

Radom svih RASCO posipača upravlja se pomoću EPOS upravljačkih jedinica. Namjenski razvijene, od strane RASCO-vih stručnjaka vodeće su rješenje za upravljanje i kontrolu posipanja. EPOS upravljačke jedinice upravljaju svim elementima posipača. Upravljanje izvršnim hidrauličkim komponentama posipača uz sustav povratnih veza osigurava visoku preciznost posipanja u svim uvjetima rada, dok sustav automatske kalibracije omogućava brzo i jednostavno namještanje preciznosti posipanja. Parametri posipanja ne gube se gašenjem upravljačke jedinice te se mogu automatski aktivirati pri sljedećem pokretanju postupka posipanja.

Nadzor

Imajte na raspolaganju sve informacije u stvarnom vremenu

Trenutna pozicija posipača i postavke parametara posipanja, kao i povijesni podaci o kretanju i korištenju dostupni su kroz ARMS – informacijsko – komunikacijski sustav za upravljanje, centralni nadzor, izvještavanje i optimizaciju aktivnosti vezanih uz održavanje prometne infrastrukture. Praćenje radnih sati ljudi i strojeva te utrošenih resursa (poput potrošene soli za posipanje, goriva vozila i slično) u realnom vremenu stvara jedinstvenu mogućnost brzog odlučivanja o potencijalnim načinima uštede. Nepromjenjivi zapisi štite korisnika od odgovornosti kroz jasan zapis o svakoj poduzetoj akciji, dok smanjena potrošnja materijala za posipanje ujedno štiti prometnu infrastrukturu i njen okoliš.

Pogon

Pogon posipača

Posipač može biti pogonjen hidrauličkim sustavom ugrađenim na vozilo.

Ugradnja

Ugradnja RASCO posipača na vozila

Ugradnja na šasiju vozila

Primjerena u situacijama kada se vozilo koristi isključivo za održavanje prometnica. Različiti uređaji, uključujući i posipač, se mogu lako izmjenjivati na šasiji vozila pomoću posebno izvedenih nosećih okvira.

Ugradnja na vučnu prikolicu

Posipač se ugrađuje na vučnu prikolicu i time postaje neovisan o vučnom vozilu.

Rasco lokator trgovaca

Pronađite svog lokalnog partnera