Ključni benefiti

RAS je jednostavan vučni posipač namijenjen prvenstveno posipanju lokalnih prometnica pijeskom, sipinom i njihovim mješavinama sa soli. RAS se ugrađuje na kamione pomoću lanaca za vođenje. Lanci onemogućavaju doticaj posipača i kamiona koji ga vuče.

Pogonjen putem vlastitih kotača i punjen izravno iz samoistovarnog sanduka vozila na koje je priključen ima doseg posipanja ograničen jedino kapacitetom sanduka vozila.

Ključni benefiti

Pouzdanost

Mehanizam za posipanje u obliku rotirajućeg valjka ravnomjerno raspoređuje materijal cijelom širinom posipanja, dok osovina za miješanje sprječava nastanak efekta tunela.

Jednostavnost

RAS je pogonjen putem vlastitih kotača i punjen izravno iz samoistovarnog sanduka vozila na koje je priključen. Ugrađuje se na kamione putem lanaca za vuču.

Sigurnost

Sigurnost korištenja RAS posipača omogućavaju lanci za vođenje koji onemogućavaju doticaj posipača i kamiona koji ga vuče, dok zaštitna mreža sprječava oštećenje posipača uslijed padanja grumenja materijala na distribucijski stožac ili osovinu za miješanje, te korisniku pruža sigurnu radnu okolinu.

Transportni sustav

Transportni sustav

Mehanizam za posipanje u obliku rotirajućeg valjka ravnomjerno raspoređuje materijal cijelom širinom posipanja, dok osovina za miješanje sprječava nastanak efekta tunela.

Upravljanje posipačem

Jednostavno upravljanje uz visoku preciznost posipanja

Radom posipača upravlja se kontrolnim sustavom koji se nalazi na posipaču. Doziranje materijala za posipanje obavlja se mehanički pomoću integrirane poluge s vizualnom indikacijom količine posipanog materijala. Posipač je moguće opremiti mogućnošću uključivanja i isključivanja direktno iz kabine vozila.

Rasco lokator trgovaca

Pronađite svog lokalnog partnera