Ključni benefiti

Bočni snježni plug BSP namijenjen je brzom i učinkovitom uklanjanju snijega sa autocesta. Vozilo s ugrađenim prednjim i bočnim plugom postiže veću ukupnu širinu čišćenja snijega što povećava učinkovitost svakog prolaska. Plug se ugrađuje na desnu bočnu stranu vozila priključkom na bočnu prihvatnu ploču. Prihvat i plug izvedeni su tako da se opterećenje uslijed čišćenja snijega prenosi na šasiju vozila bez rizika od oštećenja i deformacije.

Za maksimalnu učinkovitost čišćenja snijega na autocestama BSP je preporučljivo koristiti u kombinaciji s prednjim KALNIK XL plugom u ešalonskoj konfiguraciji pluženja.

Ključni benefiti

Brzina

Vozilo s ugrađenim prednjim i bočnim plugom postiže veću ukupnu širinu čišćenja snijega što povećava učinkovitost svakog prolaska.

Učinkovitost

BSP plug je opremljen zakretnim noževima koji osiguravaju prelazak preko prepreka, dok aksijalan nagib omogućava prilagodbu linijama površine koja se čisti.

Sigurnost

Prihvat i plug izvedeni su tako da se opterećenje uslijed čišćenja snijega prenosi na šasiju vozila bez rizika od oštećenja i deformacije.

Prihvatni sustav

Prihvatni sustav

Omogućava vezu snježnog pluga s vozilom na nekoliko načina – različitim tipovima prihvatnih ploča za kamione.

Pogon

Pogon

Snježni plug može biti pogonjen ugrađenih elektrohidrauličkim agregatom (EHAG) ili hidraulikom vozila na koje je ugrađen. EHAG je jednostavno rješenje za ugradnju pluga na vozila bez hidrauličke instalacije dok su RASCO hidraulike jednostavna i pouzdana rješenja za pokretanje snježnih plugova.

Ugradnja

Ugradnja

Širok spektar nadogradnji plugova namijenjen za različite tipove vozila. Nadogradnje mogu biti u obliku prednjih i bočnih prihvatnih ploča, hidrauličkih nadogradnji te nadogradnji elektroinstalacija vozila.

Izbor noževa

Izbor noževa

Na plug se po izboru mogu ugraditi dvostruki noževi (čelični + gumeni ili čelični + poliuretanski), te čelični ili gumeni noževi.

Rasco lokator trgovaca

Pronađite svog lokalnog partnera