Ključni benefiti

Snježni plug MOSOR je visoko elastični plug širokog raspona primjene, od otvorenih cesta do uskih gradskih ulica. Sustav elastičnih poliuretanskih veza krila i grede pluga omogućava vrlo dobro prilagođavanje prometnoj površini čime se postiže dobro uklanjanje snijega.

Plug je namijenjen radu na prometnicama s puno prepreka, šahtova, udarnih rupa i ležećih policajaca te završetaka rubnjaka. Zbog elastičnih veza krila i grede pluga znatno su smanjene vibracije u radu te je plug tiši. MOSOR plugove moguće je ugraditi na kamione, traktore i Unimog vozila što ovaj plug čini univerzalnim rješenjem za otvorene prometnice te urbane i ruralne sredine.

Ključni benefiti

Brzina

Krivulja krila osigurava odbacivanje snijega već kod malih brzina kretanja, čime se izbjegava oblikovanje snježnih nanosa uz prometnice.

Pouzdanost

Elastične veze krila i grede u kombinaciji s bočnim odbojnicima, koji sprječavaju udarce krila o bočne prepreke, i poliuretanskim ili gumenim noževima učinkovito apsorbiraju vibracije i udarce te čine MOSOR PK pogodnim za upotrebu u naseljima i gradovima.

Smanjena buka tijekom rada

Smanjena buka pluženja postignuta je upotrebom posebnog materijala od kojeg su načinjene elastične veze koje omogućavaju vraćanje krila snježnog pluga u prvotni položaj nakon prelaska prepreke.

Prihvatni sustav

Prihvatni sustav

Omogućava vezu snježnog pluga s vozilom na nekoliko načina – različitim tipovima prihvatnih ploča za kamione i radna vozila ili prihvatom na prednje trotočje traktora.

Pogon

Pogon

Snježni plug može biti pogonjen ugrađenim elektrohidrauličkim agregatom (EHAG) ili hidraulikom vozila na koje je ugrađen. EHAG je jednostavno rješenje za ugradnju pluga na vozila bez hidrauličke instalacije dok su RASCO hidraulike jednostavna i pouzdana rješenja za pokretanje snježnih plugova.

Ugradnja

Ugradnja

Širok spektar nadogradnji plugova namijenjen za različite tipove vozila. Nadogradnje mogu biti u obliku prednjih i bočnih prihvatnih ploča, hidrauličkih nadogradnji te nadogradnji elektroinstalacija vozila.

Izbor noževa

Izbor noževa

Na plug se po izboru mogu ugraditi čelični, poliuretanski, kombi ili gumeni noževi.

Rasco lokator trgovaca

Pronađite svog lokalnog partnera